Velkommen til "FredensborgVejr".

FredensborgVejr er et rent fritidsprojekt, hvor det er planen, at man skal kunne få et indtryk af den aktuelle vejrsituation i Fredensborg, samt downloade historiske data for nedbør, temperatur, vind m.m. Det er mit håb at andre end jeg selv også kan få glæde af de data der opsamles.

God fornøjelse.